Els destacats

Els criteris per a la redacció de textos institucionals en anglès recullen qüestions d’ortografia, puntuació, traducció, etc. També incorporen models de documents: sol·licituds, resolucions, certificats, convenis o correus electrònics.

Com a novetat, s’hi han afegit recomanacions per a la redacció de treballs acadèmics.
«És el 3r alumne que s’ha matriculat avui» o «És el tercer alumne que s’ha matriculat avui»? «La sala té capacitat per a 154 persones» o «La sala té capacitat per a cent cinquanta-quatre persones»?

El criteris sobre l’escriptura dels numerals, a més d’aclarir i exemplificar en quins casos convé escriure xifres i en quins, lletres, recullen una sèrie de remarques i casos particulars interessants.

La consulta

 • (29/11/2023)

  Tal com es diu a l’Ortografia catalana (dins l’apartat «4.3. L’ortografia dels mots prefixats, dels compostos i de les locucions. El guionet i l’aglutinació gràfica»), el contacte entre prefix i mot prefixat pot originar combinacions gràfiques inusuals, com el cas de contraatac:

  L’aglutinació gràfica pot originar combinacions gràfiques inusuals: contraatac, centreafricà, videoart, sangglaçar, antiincendis, indoeuropeu, radiooient, capplà, Cappont, propparent, sotssecretari, postguerra, avanttítol.

  En alguns d’aquests casos es pot produir la simplificació en l’escriptura d’aquestes combinacions, principalment en compostos antics, com aiguardent, i també en algun cas de compost modern, com semprenflor:

  En alguns compostos antics se simplifiquen en l’escriptura determinats contactes entre dues vocals (aiguardent, extremunció, mestrescola, nostramo, sotaiguar, Marianna, Miralcamp, Vilalta), es regularitzen ortogràficament certs contactes consonàntics (Bompàs, Torredembarra) o bé es conserven sons etimològics (pancuit, vinagre) o formes flexives arcaiques (batiport, cobrellit, estrenyecaps, torcebraç). La simplificació també es troba en alguns compostos moderns (semprenflor, Mariàngela).

  Així doncs, cal deduir que aquests contactes vocàlics o consonàntics tendeixen a mantenir-se si no hi ha una tradició o una tendència molt clara en l’ús a favor de la simplificació. El cas de la formació contraapocalíptic és molt recent i està poc documentada (tant en català com en castellà). Els pocs casos que es documenten apareixen escrits amb simplificació o sense, però les dades són insuficients per decantar-se per la simplificació. Per tant, és preferible mantenir les dues vocals: contraapocalíptic.

Les guies ràpides

Recomanacions per redactar textos igualitaris que permetin una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional. Totes les estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents més habituals. A més, posa un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.
La cursiva, la negreta i la versaleta són variacions en la composició de la lletra que permeten caracteritzar o remarcar una part del text amb finalitats diverses. En general, els usos d’aquests recursos són convencionals i per això és fonamental determinar-ne i unificar-ne els usos per aplicar-los de manera sistemàtica en un text.
Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres. En general, quan van davant d’un nom, s’escriuen amb lletres. En canvi, quan van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres. Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.

Les piulades

L’apunt

 • (28/02/2024)
  Actualització de fórmules de Word
  Imagineu-vos que tenim una plantilla de Word amb una sèrie de fórmules definides o un document amb fórmules i xifres que hem modificat. Perquè els càlculs siguin correctes hem d’actualitzar els resultats de les fórmules. Com ho podem fer? Si volem actualitzar una fórmula concreta, situem el cursor sobre la fórmula i o bé premem F9 o bé hi fem clic amb el botó dret del ratolí i seleccionem l’opció Actualitza el camp. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina