Els destacats

Per aconseguir un text de qualitat, és recomanable tenir en compte una sèrie de consells de redacció: seguir l’ordre natural dels elements de la frase, escriure frases i paràgrafs ben cohesionats, optar preferentment per frases afirmatives, fer un bon ús dels signes de puntuació, etc.

És bo tenir present la llista completa de recomanacions i aplicar-les tant com es pugui.
«És el 3r alumne que s’ha matriculat avui» o «És el tercer alumne que s’ha matriculat avui»? «La sala té capacitat per a 154 persones» o «La sala té capacitat per a cent cinquanta-quatre persones»?

El criteris sobre l’escriptura dels numerals, a més d’aclarir i exemplificar en quins casos convé escriure xifres i en quins, lletres, recullen una sèrie de remarques i casos particulars interessants.

La consulta

Les guies ràpides

Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres. En general, quan van davant d’un nom, s’escriuen amb lletres. En canvi, quan van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres. Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.
En la redacció d’un document, cal tenir en compte aspectes formals relacionats amb el disseny de la pàgina i, si és el cas, amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes. Tots aquests aspectes formals tenen com a objectiu últim la llegibilitat i claredat del text.
Recomanacions per redactar textos igualitaris que permetin una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional. Totes les estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents més habituals. A més, posa un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.

Les piulades

L’apunt

  • (07/06/2023)
    Diccionari descriptiu de la llengua catalana
    Els diccionaris descriptius tenen per finalitat caracteritzar les unitats lèxiques d’una llengua d’acord amb l’ús real, en contraposició amb els diccionaris normatius, que tenen la finalitat de prescriure i només inclouen les unitats lèxiques i els valors que la normativa lingüística considera admesos. Un d’aquests diccionaris és el Diccionari descriptiu de la llengua catalana (DDLC), un projecte lexicogràfic de gran abast, desenvolupat entre 1985 i 2016 a l’Institut d’Estudis Catalans, que té com a objectiu general la reunió sistemàtica de dades sobre el lèxic català. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina