Els destacats

«És el 3r alumne que s’ha matriculat avui» o «És el tercer alumne que s’ha matriculat avui»? «La sala té capacitat per a 154 persones» o «La sala té capacitat per a cent cinquanta-quatre persones»?

El criteris sobre l’escriptura dels numerals, a més d’aclarir i exemplificar en quins casos convé escriure xifres i en quins, lletres, recullen una sèrie de remarques i casos particulars interessants.
Per commemorar els 150 anys de l’Edifici Històric, es va crear un logotip que calia incloure en la documentació institucional durant el curs 2022-2023.

Correspon, doncs, retirar aquesta marca dels diferents suports de comunicació i models de documents, especialment xarxes socials, pàgines web i a la signatura dels correus electrònics.

La consulta

 • (26/07/2023)

  La denominació investigador principal està recollida en diferents obres de referència. En les fitxes consultables des del Cercaterm, trobem tres fonts diferents que recullen aquest terme, entre les quals hi ha la Nomenclatura de gestió universitària, que recull els termes acordats pels serveis lingüístics de les universitats de la Xarxa Vives:

  La denominació anglesa principal investigator està recollida també en la base de dades terminològica dels traductors de les institucions europees, IATE. En canvi, no hi ha el terme responsible researcher o responsible investigator.

  A la base de dades EUR-Lex, la base de dades de dret de la UE, sí que es documenta l’expressió investigador responsable (en castellà), però com a descriptor en la definició d’investigador principal (vegeu el document 32014R0536 de EUR-Lex):

  16) «investigador principal»: investigador responsable de un equipo de investigadores que realizan un ensayo clínico en un centro de ensayos clínicos;

  I el mateix trobem en la versió en altres llengües:

  (16) | ‘Principal investigator’ means an investigator who is the responsible leader of a team of investigators who conduct a clinical trial at a clinical trial site;

  16) | «investigateur principal», un investigateur responsable d’une équipe d’investigateurs chargée de la conduite d’un essai clinique sur un site d’essai clinique;

  D’acord amb aquestes informacions recollides, la denominació establerta pels textos normatius és investigador principal | investigadora principal, mentre que l’expressió investigador responsable és més aviat una expressió definitòria, encara que, segurament, pot o podria funcionar com a sinònim.

Les guies ràpides

Recomanacions per redactar textos igualitaris que permetin una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació institucional. Totes les estratègies i propostes es relacionen amb els tipus de documents més habituals. A més, posa un èmfasi especial en els límits d’aplicació de cadascun dels recursos descrits.
Els nombres es poden escriure de dues maneres: amb lletres o amb xifres. En general, quan van davant d’un nom, s’escriuen amb lletres. En canvi, quan van darrere d’un nom, normalment s’escriuen amb xifres. Aquestes dues regles generals, però, s’han d’aplicar tenint en compte una sèrie de remarques i casos particulars.
En la redacció d’un document, cal tenir en compte aspectes formals relacionats amb el disseny de la pàgina i, si és el cas, amb el format i numeració dels apartats, les enumeracions, les citacions textuals, les taules i il·lustracions, i les notes. Tots aquests aspectes formals tenen com a objectiu últim la llegibilitat i claredat del text.

Les piulades

L’apunt

 • (29/11/2023)
  Comparació de documents al Word
  Al Word, quan no és possible fer servir l’eina del control de canvis per veure les diferències entre dues versions d’un mateix document, podeu recórrer a la comparació de documents. Per comparar dos documents només cal que aneu a la pestanya Revisió i clicar a l’opció Comparació > Compara > Compara… Al quadre de diàleg que s’obre, només heu de triar el document original i la versió amb què el voleu comparar. […]

Les recomanacions

Portal de consulta multilingüe dels termes usats en les diverses branques de coneixement que s’estudien a la Universitat de Barcelona
UBTERM
Portal de consulta multilingüe dels noms propis de la Universitat de Barcelona: centres docents, unitats orgàniques, categories de professorat, etc.
Omnia nomina
Recursos i consells per millorar la producció oral i escrita en llengua anglesa en general i, específicament, en un registre acadèmic
Write & Present
Pujar al principi de la pàgina